องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]19
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอขาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]52
3 คู่มือการปฏิบัติงานสาธารณสุข [ 7 ก.พ. 2565 ]107
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]49
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.หนองขาม ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]26
6 รายงานการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม [ 30 ก.ย. 2564 ]25
7 ประกาศ เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 19 ส.ค. 2564 ]27
8 สื่อประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 3 ส.ค. 2564 ]140
9 ฐานข้อมูลสภาพปัญหานำ้เสีย [ 16 มิ.ย. 2564 ]118
10 สรุปการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ [ 1 มิ.ย. 2564 ]128
11 สื่อประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 27 พ.ค. 2564 ]121
12 สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 23 เม.ย. 2564 ]116
13 สื่อประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า [ 23 เม.ย. 2564 ]73
14 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานแพทย์ฉุกเฉิน [ 7 เม.ย. 2564 ]26
15 ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีย้าย) [ 5 เม.ย. 2564 ]157
16 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระท่าแจ้ง หมู๋ที่ 8 [ 25 ม.ค. 2564 ]142
17 สื่อประชาสัมพันธ์รวมใจลดโลกร้อน ด้วยการลดใช้พลาสติก และการใช้ถุงผ้า [ 25 ม.ค. 2564 ]118
18 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 19 ม.ค. 2564 ]26
19 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านหนองขาม (สายรอบหนองน้ำ) [ 13 ม.ค. 2564 ]132
20 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านหนองขาม (สายหลังโรงเรียน) [ 13 ม.ค. 2564 ]132
 
หน้า 1|2|3|4|5