องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล [ 25 ต.ค. 2565 ]30
2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]44
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]24
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]77
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 13 ก.ย. 2565 ]49
6 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]40
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]101
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอขาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]143
9 คู่มือการปฏิบัติงานสาธารณสุข [ 7 ก.พ. 2565 ]194
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]121
11 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.หนองขาม ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]71
12 รายงานการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม [ 30 ก.ย. 2564 ]85
13 ประกาศ เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 19 ส.ค. 2564 ]82
14 สื่อประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 3 ส.ค. 2564 ]204
15 ฐานข้อมูลสภาพปัญหานำ้เสีย [ 16 มิ.ย. 2564 ]179
16 สรุปการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ [ 1 มิ.ย. 2564 ]172
17 สื่อประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 27 พ.ค. 2564 ]182
18 สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 23 เม.ย. 2564 ]156
19 สื่อประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า [ 23 เม.ย. 2564 ]111
20 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานแพทย์ฉุกเฉิน [ 7 เม.ย. 2564 ]71
 
หน้า 1|2|3|4|5|6