องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายสวงค์  ประสานศักดิ์
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081 6001934
  อีเมล์ +  admin@nongkhamsao.go.th
   

  ชื่อ +

นายจารบุตร  สมัตถะ

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-0622644
  อีเมล์ +  admin@nongkhamsao.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวเยาวภา  อาสายุทธ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  094-2530588
  อีเมล์ +  admin@nongkhamsao.go.th
 
  ชื่อ + นางขวัญเรือน   เขตรักษา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  089-8443863
  อีเมล์ +  admin@nongkhamsao.go.th
 
 

  ชื่อ + นายศิริศักดิ์   ศิริบุรี
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 088-5511699
  อีเมล์ +  admin@nongkhamsao.go.th
 
 
  ชื่อ + นางสายฝน  หงษ์เหลี่ยม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา
  โทรศัพท์ +  086-9943750
  อีเมล์ +  admin@nongkhamsao.go.th
 
 

  ชื่อ + น.ส.จรรยารัดต์  ปลายชัยภูมิ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 082-8606042
  อีเมล์ +  admin@nongkhamsao.go.th
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign