องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569) [ 6 ต.ค. 2566 ]32
2 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 6 ต.ค. 2566 ]27
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 13 ก.ย. 2565 ]115
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 9 ต.ค. 2563 ]282
5 ประกาศเรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2561) [ 12 เม.ย. 2562 ]233
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]231
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]240
8 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) [ 2 ม.ค. 2560 ]219
9 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 2 ม.ค. 2560 ]286
10 โครงสร้าง อบต. [ 2 ม.ค. 2560 ]280
11 บัญชีจัดหาคนลงสู่ตำแหน่ง [ 2 ม.ค. 2560 ]254
12 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 ม.ค. 2560 ]223
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 ม.ค. 2560 ]232
14 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 2 ม.ค. 2560 ]215
15 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 2 ม.ค. 2560 ]246
16 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 [ 2 ม.ค. 2560 ]241
17 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 [ 2 ม.ค. 2560 ]209
18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) [ 1 ม.ค. 2560 ]296
19 ปรับปรุงแผนอัตรมกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 [ 31 มี.ค. 2559 ]256