องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 9 ต.ค. 2563 ]108
2 ประกาศเรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2561) [ 12 เม.ย. 2562 ]105
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]104
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]107
5 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) [ 2 ม.ค. 2560 ]100
6 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 2 ม.ค. 2560 ]110
7 โครงสร้าง อบต. [ 2 ม.ค. 2560 ]116
8 บัญชีจัดหาคนลงสู่ตำแหน่ง [ 2 ม.ค. 2560 ]105
9 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 ม.ค. 2560 ]108
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 ม.ค. 2560 ]101
11 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 2 ม.ค. 2560 ]97
12 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 2 ม.ค. 2560 ]92
13 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 [ 2 ม.ค. 2560 ]84
14 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 [ 2 ม.ค. 2560 ]87
15 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) [ 1 ม.ค. 2560 ]84
16 ปรับปรุงแผนอัตรมกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 [ 31 มี.ค. 2559 ]90