องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ [ 14 ธ.ค. 2565 ]28
2 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 17 พ.ย. 2565 ]29
3 แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 24 ธ.ค. 2564 ]30
4 แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน [ 24 ธ.ค. 2564 ]29
5 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 22 ธ.ค. 2564 ]29
6 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 22 ธ.ค. 2564 ]27
7 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 22 ธ.ค. 2564 ]29
8 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 16 ธ.ค. 2564 ]29
9 ใบยืมพัสดุ และครุภัณฑ์ [ 4 ม.ค. 2564 ]132
10 แบบคำขอขึ้นทะเบียนพาณฺย์ [ 4 ม.ค. 2564 ]183
11 แบบคำขอถังขยะ [ 4 ม.ค. 2564 ]131
12 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 4 ม.ค. 2564 ]142
13 แบบคำร้องทั่วไป [ 4 ม.ค. 2564 ]144
14 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 4 ม.ค. 2564 ]132