องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
51 คำแนะนำสำหรับเกษตรกรผู้ต้องการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอท [ 26 ก.ย. 2562 ]19
52 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]17
53 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง [ 2 ก.ย. 2562 ]24
54 การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]16
55 โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]19
56 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหนองขาม ประจำบึงบประมาณ 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]14
57 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ปรปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]16
58 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน อบต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ [ 1 พ.ค. 2562 ]16
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 29 มี.ค. 2562 ]7
60 ปลับลดกระบวนงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 17 ม.ค. 2562 ]15
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9