องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ทะเบียนฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]9
12 ทะเบียนฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]11
13 ตลาดนัดโค-กระบือ [ 30 ก.ย. 2563 ]10
14 รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]9
15 ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2563 ]7
16 การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 25 ส.ค. 2563 ]23
17 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]20
18 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]19
19 ลานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ [ 18 ส.ค. 2563 ]11
20 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]18
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9