องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี (กองสวัสดิการสังคม)
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(ผู้พิการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]31
2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]32
3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านหนองตาไก้ [ 15 ก.ย. 2563 ]167
4 ศูนย์การศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง [ 11 เม.ย. 2563 ]165