องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี (กองสวัสดิการสังคม)


กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านหนองตาไก้

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านหนองตาไก้
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม