องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี (กองสวัสดิการสังคม)


ศูนย์การศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ศูนย์การศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม