องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มอบไก่แม่พันธ์ุไก่กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่าย [ 30 ก.ย. 2565 ]29
2 ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ปีระจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]169
3 โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมสนุนและพัฒนาคุณภาพชีิวิตของผู้พิการในชุมชน กิจกรรมซ่อมแซมรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการที่ชำรุดเสียหายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 13 ก.ค. 2565 ]35
4 ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ [ 13 มิ.ย. 2565 ]165