องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)


มอบไก่แม่พันธ์ุไก่กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่าย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มอบไก่แม่พันธ์ุไก่กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่าย
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม