องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร


ประกาศอบต.หนองขาม เรื่อง การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ครั้งที่4/2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การโอนเปลี่ยแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560  ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่  1 มีนาคม  พ.ศง 2560

    เอกสารประกอบ ประกาศอบต.หนองขาม เรื่อง การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ครั้งที่4/2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม