องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)


โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม