องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]2
2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]38
3 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]2
4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 13 ม.ค. 2566 ]41
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 14 ม.ค. 2565 ]135
6 ประการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]126
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานตามเหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ฯ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]233