องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 138 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านภูดิน [ 13 มิ.ย. 2565 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊บ ขนาด 1 ตัน [ 2 มิ.ย. 2565 ]9
3 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ [ 25 พ.ค. 2565 ]15
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน [ 24 พ.ค. 2565 ]25
5 เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 23 พ.ค. 2565 ]17
6 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่9 บ้านโนนแต้ [ 11 พ.ค. 2565 ]22
7 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่9 บ้านโนนแต้ [ 11 พ.ค. 2565 ]17
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล อบต.หนองขาม จ.ชัยภูมิ กทอ.64-07-1853 [ 23 มี.ค. 2565 ]35
9 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่4 บ้านโนนแต้ เส้นทางสายนายพุทธิศักดิ์ (ต่อ) [ 18 มี.ค. 2565 ]41
10 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่4 บ้านโนนแต้ เส้นทางสายบ้านนายสมร พันน้อย [ 18 มี.ค. 2565 ]34
11 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่4 บ้านโนนแต้ เส้นทางสายไปแปลงเกษตรที่หนองแซง [ 18 มี.ค. 2565 ]34
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล อบต.หนองขาม จังหวัดชัยภูมิ กทอ.64-07-1853 [ 15 มี.ค. 2565 ]39
13 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล อบต.หนองขาม [ 8 มี.ค. 2565 ]35
14 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ [ 8 มี.ค. 2565 ]31
15 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 8 มี.ค. 2565 ]29
16 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่สอร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 14 ก.พ. 2565 ]35
17 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 14 ก.พ. 2565 ]33
18 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]33
19 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]28
20 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่1 บ้านฝาย [ 16 ก.ย. 2564 ]63
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7