องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายโชคชัย - บ้านนายประดุลย์ ชัยศัตรา หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ [ 10 พ.ค. 2567 ]1
2 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่5 บ้านหนองตาไก้ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง สายทางข้าง อบต.หนองขาม - ต.ห้วยบง,บ้านนายจันทา-นานายบัว,ถนนดำ - ทุ่งนาฟาร์ม [ 11 เม.ย. 2567 ]6
3 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามแยกบ้านนางอ่อน - เมรุ หมู่ที่ 2 บ้านดอนไข่ผำ [ 29 มี.ค. 2567 ]10
4 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามแยกบ้านนางต้อย - คอกวัวพ่อสำรอง หมู่ที 2 บ้านดอนไข่ผำ [ 29 มี.ค. 2567 ]8
5 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงลูกรัง สายทางสวนบ้านเก่า - สามแยกนานายปราชญ์ หมู่ที่ 2 บ้านดอนไข่ผำ [ 29 มี.ค. 2567 ]8
6 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม [ 25 มี.ค. 2567 ]9
7 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม [ 25 มี.ค. 2567 ]10
8 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม [ 25 มี.ค. 2567 ]11
9 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโนนแต้ [ 29 ก.พ. 2567 ]11
10 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโนนแต้ [ 29 ก.พ. 2567 ]10
11 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโนนแต้ [ 29 ก.พ. 2567 ]10
12 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโนนแต้ (โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก) [ 29 ก.พ. 2567 ]11
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฉิม หมู่ที่6 สายทางนานางบุญโฮม - นานายน้อย [ 16 ก.พ. 2567 ]8
14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงลูกรัง สายเรียบลำน้ำก่ำ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 [ 16 ก.พ. 2567 ]8
15 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ่อขยะอบต.หนองขาม [ 26 ม.ค. 2567 ]11
16 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ [ 16 ม.ค. 2567 ]18
17 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองฉิม [ 16 ม.ค. 2567 ]14
18 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาไก้ [ 16 ม.ค. 2567 ]15
19 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาไก้ [ 16 ม.ค. 2567 ]18
20 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน [ 28 พ.ย. 2566 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11