องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ


การประเมินเงินเดือน 2563(ฉ.50)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินเงินเดือน 2563(ฉ.50)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม