องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานส่วนตำบล พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม