องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร


ประกาศอบต.หนองขาม เรื่อง การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ครั้งที่2/2560

    รายละเอียดข่าว

ประกาศอบต.หนองขาม เรื่อง การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 ประกาศ ณ วันที่  9 มกราคม  พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ ประกาศอบต.หนองขาม เรื่อง การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ครั้งที่2/2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม