องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)


รายงานการสำรวจผู้ยากไร้ที่สูงอายุหรือพิการที่ต้องการเปลี่ยนหัวส้วมแบบนั่งยองเป็นที่นั่งราบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการสำรวจผู้ยากไร้ที่สูงอายุหรือพิการที่ต้องการเปลี่ยนหัวส้วมแบบนั่งยองเป็นที่นั่งราบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม