องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)


รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม