องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประกาศ ณ วันที่  30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม