องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)


ประกาศรับสมัครเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรับสมัครเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม