องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ประกาศ ณวันที่  ๓๐ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม