องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
แผนพัฒนาสามปี


แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๑) ประกาศใช้แผน ณ วันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๘

    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม