องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ (กองสวัสดิการสังคม)
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]33
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]30
3 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ก.ค. 2565 ]37
4 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]32
5 ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]33
6 รายงานการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) [ 2 ก.ค. 2564 ]193
7 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]190
8 ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]212
9 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]199
10 ประชาสัมพันธ์การเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]205
11 ฐานข้อมูลผู้สูอายุ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]154
12 ประกาศเบี้ยยังชีพคนพิการ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]168
13 รายงานผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]192
14 ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]196
15 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]196
16 ประชาสัมพันธ์การเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]198