องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ (กองสวัสดิการสังคม)
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) [ 2 ก.ค. 2564 ]82
2 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]84
3 ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]93
4 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]86
5 ประชาสัมพันธ์การเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]82
6 ฐานข้อมูลผู้สูอายุ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]12
7 ประกาศเบี้ยยังชีพคนพิการ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]11
8 รายงานผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]82
9 ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]87
10 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]82
11 ประชาสัมพันธ์การเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]83