องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) [ 5 มี.ค. 2567 ]5
2 รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]42
3 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]33
4 รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA ปี 2565 ต่อผู้บริหาร [ 2 ส.ค. 2565 ]30
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 15 ต.ค. 2564 ]129
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 63 รอบ 12 เดือน [ 30 ต.ค. 2563 ]147
7 รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 - 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 30 ต.ค. 2563 ]142