องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) [ 12 ต.ค. 2566 ]4
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 30 มี.ค. 2566 ]37
3 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ ของ อบต.หนองขาม [ 11 มี.ค. 2565 ]34
4 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.หนองขาม [ 11 มี.ค. 2565 ]39
5 บันทึกข้อตกลง [ 17 ก.ค. 2563 ]199
6 หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญการแก้ไขปัญญา [ 13 พ.ค. 2563 ]195
7 รายงานผลการดำเนินการ [ 1 เม.ย. 2563 ]204
8 แนวทางการดำเนินการแก้ไข [ 11 ก.พ. 2563 ]193
9 รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง [ 11 ก.พ. 2563 ]204
10 คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง [ 4 ก.พ. 2563 ]272
11 หนังสือร้องเรื่อน เรื่อง กลิ่นเหม็นจากฟาร์มเป็ด [ 3 ก.พ. 2563 ]226
12 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม อบต.หนองขาม [ 21 ม.ค. 2563 ]223