องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]40
2 รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี งป.2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]140
3 รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]146
4 แจ้งผลคะแนการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]155