องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
การควบคุมและตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จัดทำกฎบัตรตรวจสอบภายใน [ 15 ก.พ. 2566 ]40
2 คำสั่งแต่งตั้งฯ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 2 ก.พ. 2566 ]68
3 รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 ต.ค. 2563 ]221
4 รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]194
5 รายงานติดตามผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]203
6 รายงานผลการดำเนินงานการจัดวางระบบควบคุภายในภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน [ 28 ต.ค. 2559 ]253