องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

นายหิรัญ  บุญโนนแต้
 กำนันตำบลหนองขาม
087-2402195


นางสาวนันทนา นนทโคตร
นายธีระวัฒน์ ทองรัศมี
 ผู้ใหญ่บ้านฝาย หมู่ที่ 1
065-2712429
ผู้ใหญ่บ้านดอนไข่ผำ หมู่ที่ 2
089-3895643


นางพิมประภา บัตรมาตร์
นายสุพล บุญโนนแต้
ผู้ใหญ่บ้านฝาย หมู่ที่ 3
087-8178236
ผู้ใหญ่บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 4
087-2457090


นายหนูกูล ต่อโชติ
นายประเทือง หาญละคร
ผู้ใหญ่บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 5
063-6122596
ผู้ใหญ่บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 6
063-6212596


นายแสงทอง ทองงาม
นายสุชาติ ง้าวไข่น้ำ
ผู้ใหญ่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7
081-0696852
ผู้ใหญ่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8
081-5137080

นายหิรัญ บุญโนนแต้
นายล้อม ประดับแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 9
087-2402195
ผู้ใหญ่บ้านภูดิ หมู่ที่ 10
098-2181483
นายสุทัศน์ ทองภู
ผู้ใหญ่บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11
061-1097180
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign