องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
นางสายฝน  หงษ์เหลี่ยม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 ว่าง ว่าง
ว่าง
นักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการ ศพด.
อบต.หนองขาม
ผู้อำนวยการ ศพด.
บ้านฝาย

 


นางสมร  หาญละคร นางนวลฉวี  บุญหรรษา

ครู ศพด.บ้านฝาย ผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านฝาย
 


นางสุกันยา  ทวีสัตย์
นางนวลฉวี  บุญหรรษา

ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
     
     
     
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign