องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสวงค์  ประสานศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 081 6001934


นายลมุด  ผดุงจิต นายสุทัศน์  นินยอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 091 6685594
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
098 6044085

นายประดุลย์  ชัยศัตรา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
063 0023590
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign