องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


กิจกรรมกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอย


กิจกรรมกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอย

กลุ่มเครือข่ายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 จัดตั้งตลาดนัดรีไซเคิล มีการนัดหมายผู้รับซื้อของเก่ามารับซื้อทุกวันที่ 7 ของเดือน และจัดกิจกรรมขยะแลกสิ่งของ
2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-07
2022-01-04