องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
          เชิญชวน พี่น้องชาวตำบลหนองขามและเขตใกล้เคียงเที่ยวชมและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองขาม มีสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อ
โคขุน หม่ำเนื้อ ใส้กรอกเนื้อ เนื้อแดดเดียว แคปวัว ไว้คอยต้อนรับและบริการสำหรับลูกค้ามารับบริการ  โดยเนื้อโคขุน ปลอดสารเร่งเนื้อแดง ผ่านการตรวจรับรองโดยกรมปศุสัตว์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสนใจเป็นเนื้อโคขุน

สามารถสั่งจองหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
โทร. 093 7309510
        อีกทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตามโครงการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านโนนแต้  ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


 
2023-09-27
2023-09-19
2023-09-11
2023-09-08
2023-08-01
2023-07-28
2023-07-11
2023-07-03
2023-06-13
2023-06-09