องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ในพื้นที่ภายในหน่วยงาน ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่ง และรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกตามโครงการปลูกป่าฯ ที่ได้ดำเนินไปแล้ว ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่ป่าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-07
2022-01-04