องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ปี พ.ศ.2562


 เมื่อวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-27
2024-05-22
2024-04-02
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15