องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ปี พ.ศ.2562


 เมื่อวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-07
2022-01-04