องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ปี พ.ศ.2562


 เมื่อวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
2023-09-27
2023-09-19
2023-09-11
2023-09-08
2023-08-01
2023-07-28
2023-07-11
2023-07-03
2023-06-13
2023-06-09