องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


งานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ปี 2561


    อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน กลุ่มพลังมลชน อาสาสมัคร นักเรียนนักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่ อำเภอคอนวรรค์ ร่วมจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธ.ค.2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาตำบลหองขาม พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่ ตำบลหองขาม ร่วมขบวนแห่ในงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ด้วย
2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-07
2022-01-04