องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


งานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ปี 2561


    อำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน กลุ่มพลังมลชน อาสาสมัคร นักเรียนนักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่ อำเภอคอนวรรค์ ร่วมจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธ.ค.2561 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาตำบลหองขาม พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่ ตำบลหองขาม ร่วมขบวนแห่ในงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ด้วย




2023-09-27
2023-09-19
2023-09-11
2023-09-08
2023-08-01
2023-07-28
2023-07-11
2023-07-03
2023-06-13
2023-06-09