องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามและรพ.สต.บ้านฝายลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีปัญหาด้านการขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ


เมื่อวันที่ 20 , 21 พฤษภาคม 2567 โดยการนำของนายสวงค์ ประสานศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมท่านปลัด หัวหน้าสำนัก ผอ.กองสวัสดิการ ผอ.กองการศึกษา เจ้าพนักงานป้องกันฯ งานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านฝายและอสม.ในพื้นที่ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ที่มีปัญหาด้านการขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ พร้อมพูดคุยและให้ให้กำลังใจ

2024-06-26
2024-06-25
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-27
2024-05-22
2024-04-02
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15