องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ออกดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหนองขามครบทั้ง 11 หมู่บ้านในโครงการรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

2024-06-26
2024-06-25
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-27
2024-05-22
2024-04-02
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15