องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567


วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.
นายสวงค์ ประสานศักดิ์ นายกอบต.หนองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการคัดสรรศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสวรรค์ โดยมี ท่านอำเภอคอนสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ต่างๆ กำนัน ผญบ.ผู้นำชุมชน สอบต. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในการนี้ประธานคณะกรรมการฯ โดย นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ แปลงนางบรรจง นาคสระเกตุ บ้านฝาย ม.1 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2024-06-03
2024-05-27
2024-05-22
2024-04-02
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-02-19
2024-01-23