องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


วันท้องถิ่นไทย


วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นำโดย นายสวงค์ ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม นำข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีถวายราชสักการะ (วางพานพุ่มดอกไม้สด)และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
ณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาล ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองท้องถิ่นของไทย "
2024-06-03
2024-05-27
2024-05-22
2024-04-02
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-02-19
2024-01-23