องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกับบ้านโนนแต้ หมู่ 9 ดำเนินการจัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ”


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยนายสวงค์  ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกับบ้านโนนแต้ หมู่ 9 จะจัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ” โดยมีกิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะบ้านโนนแต้ หมู่ 9 (เสมือนจริง) และทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามได้นำขยะรีไซเคิลมาบริจาค เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะบ้านโนนแต้ หมู่ 9 ได้นำไปขายเพื่อสมทบเป็นทุนตั้งต้นในการบริหารจัดการกองทุนธนาคารขยะของหมู่บ้าน

2024-06-03
2024-05-27
2024-05-22
2024-04-02
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-02-19
2024-01-23