องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 "นครกาหลงเกมส์" ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ โรงเรียนชุมชนบ้าน จอก(คอนสวรรค์วิทยากร)


ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ ได้มีมติร่วมกันให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 "นครกาหลงเกมส์" ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ โรงเรียนชุมชนบ้าน จอก(คอนสวรรค์วิทยากร) โดยการนำของนายสวงค์ ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง เด็ก ประชาชนและเยาวชนในตำบลหนองขามเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง เด็ก ประชาชนและเยาวชน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และยึดมั่นความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ

2024-06-03
2024-05-27
2024-05-22
2024-04-02
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-02-19
2024-01-23