องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


นายกองค์ออกให้ความช่วยเหลือราษฏรแก้ไขปัญหาน้ำมีตะกอนและมีกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นแหล่งน้ำประปาของหมู่บ้าน


        เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายสวงค์ ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยนายจารบุตร สมัตถะ ปลัดอบต.หนองขาม เจ้าพนักงานป้องกัน และพนักงานอบต.หนองขาม นำเรือท้องแบนออกให้ความช่วยเหลือราษฎร บ้านฝายม.1และม.3 ในการแก้ไขปัญหาน้ำมีตะกอนและมีกลิ่นเหม็นโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งเป็นเหล่งน้ำประปาของหมู่บ้าน ได้รวมกับเรือท้องแบนของบ้านโนนแต้ ตำบลหนองขาม วิ่งเรือในสระน้ำเพื่อให้เกิดออกซิเจนในน้ำ พร้อมทั้งได้นำน้ำจากแหล่งน้ำและจากประปาที่ผ่านการกรองแล้วนำตัวอย่างไปตรวจหาสาเหตุที่ศูนย์วิจัยประปาชัยภูมิ เพื่อจะได้ทราบสาเหตุ และนำมาแก้ไขต่อไป

        เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามพร้อมที่จะช่วยเหลือชาวบ้านเสมอครับ

2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-02-19
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-20
2024-01-12
2024-01-12