องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ นกเป็ดเกมส์ ครั้งที่15


        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยนายสวงค์  ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ นกเป็ดเกมส์ ครั้งที่15 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านจอก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และ เทศบาลคอนสวรรค์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ในการปฎิบัติงานของทางราชการ

2023-05-22
2023-05-10
2023-04-19
2023-04-18
2023-04-13
2023-04-10
2023-04-01
2023-03-31
2023-03-18
2023-03-13