องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


อบต.หนองขามรวม กับ รพ.สต.บ้านฝายสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง


        เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 โดยการนำของ นายสวงค์  ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ปลัด นักวิชาการสาธารณสุข ข้าราชการ พนักงานอบต.หนองขาม รวมกับ ผอ.รพ.สต.บ้านฝายพร้อมทั้งคณะ อสม. และบริบาลอบต.หนองขามได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง สอบถามความเป็นอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและได้มอบแพมเพิสให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง      

                                                              heartheartheart

2023-05-22
2023-05-10
2023-04-19
2023-04-18
2023-04-13
2023-04-10
2023-04-01
2023-03-31
2023-03-18
2023-03-13