องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


งานวันเด็กแห่งชาติ


              วันที่ 12 มกราคม 2566 โดยการนำของนายสวงค์ ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วย ปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองการศึกษา ข้าราชการ อบต.หนองขามและพนักงานฯ ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและขนมให้เป็นของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติมอบให้กับโรงเรียนในตำบลหนองขาม และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวันที่ 13 มกราคม 2566 ได้ไปมอบให้โรงเรียนโคกก่องดอนทองวิทยา

2023-05-22
2023-05-10
2023-04-19
2023-04-18
2023-04-13
2023-04-10
2023-04-01
2023-03-31
2023-03-18
2023-03-13