องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2564


วันที่  5 ธันวาคม 2564 อบต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีรัฐพิธีฯ พร้อมด้วย รพ.สต.บ้านฝาย โรงพยาบาลคอนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ และผู้นำท้องที่ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสา 1 ช่วย 1 ช่วยพากลุ่มเป้าหมายมาฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคเข็ม 1,2,3,ที่ รพ.สต.บ้านฝาย และ รพ.คอนสวรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ               5 ธันวาคม พ.ศ 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 55 ราย
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19
2022-01-07
2022-01-04
2021-12-29
2021-12-07
2021-10-01