องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานการคลัง


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่4)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562

    เอกสารประกอบ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่4)
 
รายชื่อ
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม