องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความก้ววหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2567 ]3
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ [ 29 มี.ค. 2567 ]6
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (สขร.) ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 [ 30 ม.ค. 2567 ]10
4 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]23
5 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]25
6 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]21
7 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]29
8 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]27
9 ประกาศ สรุปสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]28
10 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.1)ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]42
11 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]34
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที 1ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]47
13 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]72
14 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]71
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (สขร.) ประจำไตรมาสที่ 3 [ 27 ก.ค. 2565 ]103
16 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]75
17 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]73
18 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]172
19 ผลการ้จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 8 เม.ย. 2565 ]189
20 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]167
 
หน้า 1|2|3