องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]17
2 ผลการ้จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65) [ 8 เม.ย. 2565 ]18
3 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]20
4 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]18
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]29
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]54
7 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]56
8 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]54
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]65
10 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]62
11 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]69
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [ 28 เม.ย. 2564 ]75
13 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]93
14 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]91
15 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]99
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 [ 21 ม.ค. 2564 ]92
17 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]90
18 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]88
19 ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (แบบ สขร.๑) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]90
20 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4 ปี2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]126
 
หน้า 1|2